Novembar 2022.

13.11.13

“Arhitektura kao ponašanje u prostoru” , Bigovo 3, autora Vasilija Milunovića, Verice Krstić i Jelene Ivanović Vojvodić je prikazano u izdanju magazina Nautika #66 na stranicama 45-47.