Beograd

2020

Enterijer ulaznog hola Hyundai, Beograd

100 ㎡

U procesu prenamene objekta postojeći ulazni hol je rekonstruisan na način da se podeli u dve nezavisne funkcionalne celine, sa zajedničkim ulazom u objekat. Formiranjem netransparentnog novog pregradnog zida celom visinom prostorije, izvršena je podela na hol poslovnog objekta i poslovnicu Banke u koju se pristupa iz prednje zone hola kroz pomerljivu ostakljenu pregradu velikih dimenzija. U dnu hola formirana je zona prijavljivanja – info pult i čekaonica sa klupom i stolovima za tu potrebu posebno dizajniranu. Projektom je izvršena u potpunosti zamena završnih podova, zidova i plafona uvodeći savremena dizajnerska rešenja kroz primenu inovativnih materijala koji uz namenski izabranu rasvetu upotpunjuju poslovni ambijent.

adresa

Milutina Milankovića br.7V, Beograd

autori

Prof. Goran Vojvodić, dr. Jelena Ivanović Vojvodić

Projektanti

Jovana Vidaković, Jovana Ćorković

godina projektovanja

2020

godina realizacije

2020

investitor

„Milankovića property“ d.o.o.