Beograd

2007

Poslovni objekat Mačvanska – konkursno rešenje

2242 ㎡

Trapezoidna geometrija lokacije, sa usmerenjem ka zatečenoj ulici Bore Stankovića, odnosno proširenoj porti Hrama svetog Save, je uzrokovala konceptualno, oblikovno, ali i likovno rešenje budućeg objekta.
Kako je objekat ugaoni, poseban akcenat je stavljen na rešavanje te fasadne ravni , a u okviru kompaktnog gabarita.
Koncept objekta se sastoji od dva paralelna kubusa sa centralnim holom i lanternim osvetljenjem. Odatle je proisteklo i oblikovanje fasade „na uglu“ sa vrlo naznačenom vizuelnom komunikacijom spolja – unutra, preko zastakljene ulazne zone, celom visinom objekta. Time je potenciran i značaj i pozicija Hrama Sv. Save. Fleksibilnost je omogućena funkcionalnom i konstruktivnom postavkom objekta.

ADRESA

Mačvanska 40, Beograd

AUTORI

Goran Vojvodić, Bratislav Milojević

GODINA PROJEKTOVANJA

2007

GODINA REALIZACIJE