Beograd

2002

Vila J, Beograd

Uslovljavanja predmetne lokacije direktno su uticala na projektantski angažman, odabir i opredeljenja. Zajedno sa vilama A, M i L predstavlja jedinstven koncept okupljen oko Gemaxa čineći jedinstvenu prostornu celinu. Potreba da se načini kuća za stanovanje primerena mestu, korisnicima, a opet bliska estetskim kriterijumima autora, i pri tom sa karakterom, definicijom urbane vile, rezultirala je objektom koji je potpuno okrenut svojoj unutrašnjosti. Time je anulirano pomanjkanje kvalitetne orijentacije i vizura, privatnosti, a ipak su zadržani prepoznatljivi atributi gradske vile.
Ostvarena je namera autora da sublimiranjem, ali i sučeljavanjem, različitih formi uspostavi prostorni kontinuum.

ADRESA

Banjički venac 3, Beograd

AUTOR

Goran Vojvodić

GODINA PROJEKTOVANJA

2000

GODINA REALIZACIJE

2002

INVESTITOR

privatno lice