Kuća Stil – Septembar 04 – 10 Godina, Jubilarni broj