Povelja DaNS za realizaciju enterijera Francuskog kulturnog centra u Beogradu