Decembar 2021.

13.12.13

Gradnja portal, “Kuća u Bigovu koja izranja iz stene kao deo arhitektonskog triptiha”, tekst je napisao Dragan Marković, Kuća godine 2021, regionalni projekti.